Akaroa

Akaroa Sightseeing & Farm Private Tour

Tour #
AKSF
Depart
Morning
Duration
6 Hours
Price - NZD$
$690.00 Private Charter - Up to 5 Passengers
$1,190.00 Private Charter - 6 to 11 Passengers

Booking for Akaroa Sightseeing & Farm Private Tour